Välkommen till Högalids kammarkörs hemsida!

Högalids Kammarkör är en blandad vuxenkör bestående av ca 35 personer som regelbundet framträder i mässor och konserter, främst i Högalidskyrkan.

Kören är en fristående förening som är knuten till församlingen. Varje termin har vi en kördag och det finns även en sångpedagog ansluten till kören.

Vi sjunger musik från olika epoker och med olika stilar.

Sedan 2012 har vi bl.a. framfört :
– Saint-Saens Juloratorium
– Kennemarks Requiem
– Mozarts Missa brevis i C
– Puccinis Messe di Gloria
– Rydmans Missa Nagai
– Jenkins Requiem
– Goodalls Requiem: Eternal light
– Julkonserter på Konserthuset
Utöver detta medverkar vi kontinuerligt vid mässor, adventskonserer både i Högalidskyrkan och på Södersjukhuset.

Kören övar onsdagar kl 18.30–21.00 i församlingshuset under ledning av Maria Norberg, organist i Högalids församling.