Högalids Kammarkör repar nu för fullt Goodalls Eternal Light som vi kommer framföra den 1 november klockan 16.00 i Högalidskyrkan tillsammans med Högalids Kammarorkester.