Högalids kammarkör sjunger Rutters Magnificat på söndag

Så här tänker körens dirigent Maria Norberg om Marias lovsång:

När Maria träffar Elisabet och sjunger sin lovsång, med ett växande barn inom sig, flyttar hon blicken både uppåt och utåt, samt framåt och bakåt i tiden. Hon väljer att se det som händer som Guds agerande, inte som slumpen, ödet eller enbart eget handlande. I sin sång pekar hon på hur Gud har verkat genom historien, och att löftet om att Gud går med oss varar till tidens slut.

Om vi vill rikta vårt tack och vår glädje till samma Gud blir vi också en del av hennes lovsång, och alla andras med för den delen. Löftet, att vi inte går ensamma, finns med och det gör att vår glädje också blir en del av hennes glädje. Hungrar vi efter Guds närvaro och kärlek, då kan vi fyllas av allt det goda som Gud vill ge oss. Ser vi oss som så rika att vi inte behöver Gud, ja då kan vi inte heller få del av Guds närvaro och kär- lek. Vi blir ett hinder för den älskande skaparkraften. Ser vi oss som så starka att vi inte behöver Guds hjälp, då tar vi inte heller emot den, men blir vi ödmjuka, som den unga flickan Maria, då kan stora ting ske, även sådant som våra ögon, öron eller hjärtan kunnat ana.

Maria Norberg

Välkommen till Högalids kammarkörs hemsida!

Högalids Kammarkör är en blandad vuxenkör bestående av ca 35 personer som regelbundet framträder i mässor och konserter, främst i Högalidskyrkan.

Kören är en fristående förening som är knuten till församlingen. Varje termin har vi en kördag och det finns även en sångpedagog ansluten till kören.

Vi sjunger musik från olika epoker och med olika stilar.

Sedan 2012 har vi bl.a. framfört :
– Saint-Saens Juloratorium
– Kennemarks Requiem
– Mozarts Missa brevis i C
– Puccinis Messe di Gloria
– Rydmans Missa Nagai
– Jenkins Requiem
– Goodalls Requiem: Eternal light
– Julkonserter på Konserthuset
Utöver detta medverkar vi kontinuerligt vid mässor, adventskonserer både i Högalidskyrkan och på Södersjukhuset.

Kören övar onsdagar kl 18.30–21.00 i församlingshuset under ledning av Maria Norberg, organist i Högalids församling.